user_mobilelogo

VIII Międzynarodowa Konferencja NEST, Krnov, Czechy, 9.09. – 12.09. 2010 r.
 
Podejmowane tematy:
•    Tajemnice i kłamstwa – skutki / wpływ ukrywanych informacji na rodziny i ich terapeutów (Ágnes Kónya, Zoltán Kónya),
•    Kryzys w relacji klient - terapeuta (Andrzej Winkler),
•    Psychologia pozytywna (Alena Slezackova),
•    Badanie skuteczności programu NEST (Tillie Doherty),
•    Przerwanie międzypokoleniowego przekazu w programie NEST (Ludmila Liberdova, Vladislava Snajdrova),
•    Momenty kryzysowe w terapii – analiza przypadku z perspektywy systemowej (Ágnes Kónya, Zoltán Kónya),
•    Interwencja kryzysowa w procesie terapii indywidualnej (Pavel Humpolicek),
•    Rozwój osobowości po traumie (Alena Slezackova),
•    Syndrom ocalonych od aborcji (Teresa Adamczyk),
•    Dobór pacjentów do grupy (Aleksandra Kulczyńska, Andrzej Winkler),
•    Superwizja (Ludmila Liberdowa).